Mindfulness in organisaties: aanpak en aanbod

Veerkracht, vitaliteit, kwaliteit en innovatie

Een ziekenhuis, een telecomaanbieder, advocatenkantoor, gemeente of een middelgroot technisch installatiebedrijf: organisaties die ertoe willen doen zien hun professionals graag bevlogen en met plezier aan het werk. Met teams die ook onder hoge druk effectief samenwerken, zodat de organisaties als geheel beter presteert: betere kwaliteit en hogere output, tevreden klanten en stakeholders, minder ziekteverzuim en burn-out, meer plezier en bevlogenheid. Mindfulness in de organisatie is daar een onmisbare schakel bij.

Mindfulness als hulpbron

Mindfulness, aandachtig zijn, is een krachtige hulpbron bij het functioneren van mensen en teams in organisaties. Versteviging ervan betekent dat medewerkers niet langer aan stress ten onder gaan, maar beter kunnen floreren door effectieve gewoontes te ontwikkelen. Medewerkers en teams leren bewuste keuzes te maken die tot betere uitkomsten leiden: voor hun eigen gezondheid, voor hun collega’s en voor de klant. Mindfulnesstraining is daarvoor een bewezen effectieve aanpak.

Bewezen effectief

Mindfulnesstraining is een wetenschappelijk bewezen effectieve manier om beter met stress te leren omgaan en psychologisch kapitaal op te bouwen, zoals veerkracht, zelfvertrouwen en optimisme. Onderzoek laat zien dat mindfulness en stress significant afnemen in de trainingsgroep vergeleken met een controlegroep en dat de intrinsieke motivatie voor het werk toeneemt. Het blijkt dat 70-80% van de medewerkers na een mindfulnesstraining:

 • minder last hebben van stress en negatieve gedachten;
 • sneller stress signaleren en er dan ook wat aan doen;
 • makkelijker communiceren met collega’s;
 • beter omgaan met conflicten, omdat ze zich minder snel bedreigd voelen;
 • zelfbewuster en vitaler zijn;
 • meer focus hebben, creatiever zijn en beter presteren.

Voor teams treden vergelijkbare effecten op. Agile teams bijvoorbeeld hebben bijvoorbeeld significant betere startup-meetings als ze gebruik maken van korte mindfulnessoefeningen. Recent onderzoek toont aan dat een mindful omgeving tot betere innovatie leidt.

Onderzoek en evaluatie
Omdat wij mindfulness een stevige basis willen geven in organisaties voeren we na iedere training een evaluatie uit, op de impact van de trainingen. Dit impactonderzoek koppelen we terug naar de opdrachtgever, om ervan te leren. Ook voeren we samen met universiteiten (Erasmus Universiteit Rotterdam, Maastricht University, Universiteit Leiden) onderzoek uit naar de relatie tussen mindfulnesstraining en invloed daarvan op psychologisch kapitaal, bevlogenheid en teamwerk.

Trainingen

Mindful Werken training

Een effectieve, 8 weken durende training in mindfulness op het werk. In groepsverband. Leren omgaan met aandacht, stress, loslaten van de automatische piloot. Bewaren energiebalans. En communicatie op het werk.
Voor vitaliteit, focus en creativiteit in het werk.
Met werkboek en audiotracks.
Meer informatie

Mindful Leiderschap training

Ontwikkel in 10 weken mentale veerkracht, focus en emotionele wendbaarheid in je rol als manager of directeur. Communiceer niet langer vanuit de autopilot maar vanuit een bewuste respons.
Leer schakelen tussen actie en reflectie en creëer een krachtige hulpbron voor je leiderschap van teams.
Met werkboek en audiotracks.
Meer informatie

Zo werken wij met jouw organisatie

Iedere organisatie kent zijn eigen uitdagingen: ziekteverzuim, kwaliteitsverbetering, innovatie of organisatieverandering. We bieden niet zomaar een training aan, maar kijken eerst samen wat jouw organisatie en jouw medewerkers nodig hebben.

Want iedere organisatie heeft zijn eigen taak. De een helpt mensen gezond te maken, de ander bouwt technische installaties. De een levert advocaten, de ander is een middelbare school met honderden leerlingen. En elke organisatie heeft zijn eigen manieren van werken, de organisatiecultuur.

Wij doen geen valse beloftes met mindfulness als quick fix. Met mindfulnesstraining kun je binnen twee maanden flinke resultaten bereiken: meer veerkracht en zelfbewustzijn bij medewerkers. Het inslijpen van effectieve manieren van samenwerken en communiceren kost meer tijd. Daarom werken we aan inbedden van mindfulness door het zelflerend vermogen van teams te versterken. Met management en leiderschap als krachtige steun voor mindfulness in de organisatie. Kijk hier voor een paar heldere business cases.

Met ons als betrokken adviseur geven we jullie de middelen in handen om een groene zone te creëren in je organisatie, waarin hoogwaardig presteren, effectief teamwerk en het met plezier werken samengaan. Meer weten? Neem contact met ons op!

Uitgebreid aanbod

Naast ons vaste aanbod zoals de trainingen Mindful Werken (in-company) en Mindful Leiderschap (zowel op open inschrijving als in-company) hebben we nog meer mogelijkheden:

 • Introductieworkshop Mindfulness in organisaties: voor HR, directie en medewerkers.
  In een korte workshop (2 uur tot een halve dag) maak je als team kennis met de kracht van mindfulness, de wetenschap achter mindfulness, en bieden we je een beeld hoe je het kunt implementeren in jouw team of organisatie.
 • Teamworkshop Mindful aan de slag
  Leer met je team in een dag of halve dag de basisprincipes van stresshantering, mindfulness en mindful communiceren. Met handige tools en kleine oefeningen, die direct toepasbaar zijn.
 • Mindfulness in team en organisatie: communicatie, samenwerking en cultuurverandering
  Op basis van een gezamenlijke taak- en cultuuranalyse ontwerpen we een aanpak om met mindfulness meer werkplezier, minder stress en verzuim en een effectiever samenwerking in teams tot stand te brengen: een groene zone creëren. Dat resulteert in een programma van mindfulnesstraining en op mindfulness gebaseerde teaminterventies, dat binnen twee jaar tot in een aanmerkelijk verbetering leidt.
 • De kracht van aandacht: leiderschapsprogramma
  Met mindfulness als basis ontwikkel je in dit programma een diepgaand mindful leiderschap. We verkennen je persoonlijke kracht als leider om anderen te inspireren en te ondersteunen bij heet bereiken van de doelen van de organisatie én de ontwikkeling van hun loopbaan. Te midden van alle woelige baren vanuit dialoog en ruimte voor vernieuwing te directie- of managementteam te leiden. In een jaar lang programma bouw je een stevige eigen praktijk van verdieping en reflectie op als hulpbron in je leiderschap, in een groep mensen met dezelfde achtergrond en ervaring.
 • Leiderschapsontwikkeling met mindfulness: modulair
  In het kader van leiderschapsontwikkeling bieden we op maat gemaakte modules mindful leiderschap. Deze modules hebben als kern de ontwikkeling van mindfulness, focus, het leren schakelen tussen actie en reflectie. En mindful communiceren en samenwerken. Bouwen van effectief teamwerk met mindfulness.
 • Mindful Leiderschap voor Young Professionals
  Steeds meer jonge professionals stappen in leiderschapsrollen. Omdat ze meer belangrijk vinden dan werk alleen en willen bijdragen aan een gezonde wereld en een maatschappelijk verantwoorde economie. In ons Young Professional Leiderschapsprogramma ontwikkel je eigen mindset en leer je die beïnvloeden met mindfulness. En leer je hoe je daarmee op een authentieke manier met je team kunt communiceren.
 • Impactevaluatie en wetenschappelijk onderzoek
  Bij iedere training die we geven voeren we altijd een evaluatie uit. In overleg met de opdrachtgever kunnen we daar een diepgravend impactonderzoek van maken. Dat geeft een beeld van de leereffecten, maar ook van de bevorderende en belemmerde factoren voor succes van de training. Daarnaast nodigen we onze klanten regelmatig uit te participeren in wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulnesstraining in organisaties.
 • Lezingen en presentaties
  Onze kennis en ervaring met mindfulness in organisaties zetten we graag voor jouw organisatie in om een lezing of presentatie te houden. Verfrissend en met diepgang krijg je zo een beeld van mindfulness in organisaties.

De toegevoegde waarde van mindfulness in de organisatie

3 bollenMindfulness in organisaties is werkzaam op het snijvlak van drie gebieden: de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, zijn of haar professie en de eisen die daaraan worden gesteld en de organisatie: teams, cultuur en veranderingen. Op elk gebied en snijvlak ervaren medewerkers of managers in een organisatie uitdagingen: mentale druk, elkaar begrijpen, aan eisen voldoen, samenwerken, je onmachtig voelen te voldoen aan wat er verwacht wordt, lastige collega’s, besluitvorming over hoofden heen, een harde organisatiecultuur, etc. Maar – gelukkig - ook: graag een bijdrage willen leveren, ergens voor gaan, met plezier werken en het gevoel onderdeel te zijn van een groter geheel.

Mindfulnesstrainingen in organisaties en mindfulness-based teaminterventies voegen waarde toe aan elk van die drie gebieden. Voor professionals brengt het bewuster uitoefenen van het vak, versterken van stressbestendigheid en een open mind. Medewerkers versterken hun persoonlijke hulpbronnen met mindfulness: meer veerkracht, meer flexibiliteit, beter voor zichzelf zorgen. Teams en organisaties merken de waarde door de groei van samen de schouders eronder zetten, betere communicatie, en vergroting van de duurzame inzetbaarheid. De waarde die de organisatie creëert neemt toe.

Onze ervaring en onze klanten

Het Centrum voor Mindfulness geeft al jaren mindfulnesstrainingen bij een grote diversiteit aan organisaties. Tot grote tevredenheid van onze klanten.

ING Logo Gemeente Amsterdam De Rechtspraak Bernhoven logo OLGV
KLM logo.svg werkplein baanzicht logo hmc 01 GGNet

Een recent onderzoek liet zien dat medewerkers voor meer dan 80% een hoge impact ervaren van onze traingen. Succesfactoren: heldere, goed opgebouwde training; competente trainers die snappen hoe een organisatie werkt; steun van het management; goed trainingsmateriaal (werkboek en audiotracks); inbedding in HR-beleid.

Mindfulness in organisaties: een vak apart

Wij vinden het trainen van mindfulness in organisatie een vak apart, omdat trainers zonder begrip van organisaties niet de kwaliteit kunnen bieden die nodig is voor het goed aanbieden en inbedden van mindfulness in bedrijven en instellingen. Daarom zijn onze trainers niet alleen gecertificeerd in de hoogste categorie mindfulnesstrainer bij de VMBN, de vereniging van mindfulnesstrainers, maar zijn ze ook gekwalificeerd in organisatiekunde en arbeidspsychologie. Ze kunnen meedenken over arbobeleid, de organisatiecultuur analyseren en je van advies dienen over de beste manier om mindfulness in de organisatie te introduceren. Bij het CvM zijn ze opgeleid in de specialistische vervolgopleiding voor trainer Mindfulness in organisaties.

Ons team

Bij het CvM-team Mindfulness in organisaties (CvM-MiO) werken mindfulnesstrainers die de kunst van dit vak apart verstaan. We combineren een grote ervaring als mindfulnesstrainers met een gedegen achtergrond in organisaties als organisatiepsycholoog of management consultant. We zijn goed op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Als team verenigen we vakmanschap en bevlogenheid in ons. We laten mindfulness ook in onze eigen manier van werken met opdrachtgevers zien: luisterend, open minded, helder en praktisch doortastend, gericht op resultaat zonder valse beloftes.