Organisatoren

Barbara Doeleman – van Veldhoven (BFC Mindfulness & Compassie); Wibo Koole

Datum

24 november 2017

Voorwaarden

Op uitnodiging

Meer informatie

Je kunt je vraag stellen via het contactformulier.


Gezondheidszorg in transitie heeft nieuw leiderschap nodig

De Nederlandse gezondheidszorg is in transitie. Enerzijds door de voortschrijdende technologische en digitale revolutie, anderzijds door paradigmawijzigingen op het gebied van gezondheid, waarin met name de regie op het eigen leven centraal komt te staan. Het recente visiedocument van de Federatie Medisch Specialisten Medisch Specialist 2025 formuleert hoe de rol van medisch specialisten zal veranderen tegen die achtergrond. Vier thema’s staan centraal in deze verschuiving: een holistische benadering van de patiënt, netwerkgeneeskunde, betrokkenheid bij gezondheid en gedrag en actief vooroplopen in vernieuwing. De curatieve en palliatieve zorg van de toekomst draagt bij aan maatschappelijke en persoonlijke waarde-creatie; de medisch specialist is bevlogen professional, maar ook coach en adviseur van de patiënt, handelend vanuit compassie en medemenselijkheid. De medisch specialist is innovator en klinisch leider tegelijk.

Deze transitie vraagt om medisch leiders die de competenties van persoonlijk-, klinisch en bestuurlijk leiderschap weten te verenigen in hun mens-zijn, van waaruit zij de verbinding kunnen bewerkstelligen tussen het managementdomein enerzijds en het medisch domein anderzijds, aldus de Rotterdamse hoogleraar Carina Hilders.

Balanceren tussen operationele excellentie en medische excellentie in mens en organisatie is een grote uitdaging en vraagt om een adequate respons van het veld van de gezondheidszorg.

Compassie en mindfulness cruciaal voor leiderschap in de zorg

Aansluitend op hedendaagse wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten zijn de initiatiefnemers van deze conferentie ervan overtuigd dat mindfulness en compassie een belangrijke rol zullen moeten spelen in het creëren van bloeiende zorgorganisaties. Prominent pleitbezorger voor compassie in leiderschap is professor Michael West, verbonden aan het King’s Fund in London. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van leiderschap en teamwerk in de National Health Service in Groot-Brittannië. Recentelijk werd door de NHS een nieuw nationaal actiekader voor verbetering en leiderschapsontwikkeling bij de NHS-instellingen Developing People – Improving Care gepubliceerd. Dit kader stelt compassionate leadership als noodzakelijke voorwaarde voor het verbeteren van de gezondheidszorg in Groot-Brittannië.

In het achtergrondpaper Caring to change. How compassionate leadership can stimulate innovation in health care geven de auteurs (waaronder West) een overzicht van het wetenschappelijk bewijs voor het belang van compassie in organisatieontwikkeling en leiderschap.

Een andere belangrijke stem uit het veld is die van Ronald Epstein, hoogleraar in family medicine, psychiatry and oncology en schrijver van het onlangs verschenen boek Attending. Medicine, Mindfulness and Humanity. Epstein voegt het persoonlijke perspectief van mindfulness en compassie toe als de kern van de persoonlijke en klinische rol van de medische professional.

Het eerder verschenen boek Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisaties van Wibo Koole en recente overzichtsartikelen over mindfulness in organisaties en mindful leiderschap bieden hiervoor evidente nieuwe aanknopingspunten.

De conferentie: samen nadenken

Doelstelling

Doel van deze invitational conference is om:

  • Zicht te krijgen op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op gebied van mindfulness en compassie in relatie tot organisatiecultuur en leiderschap.
  • Samen te onderzoeken hoe de competenties mindfulness en compassie in medisch leiderschap kunnen worden versterkt en kunnen worden waar gemaakt.

Omdat dit een redelijk nieuw onderwerp is in het domein van de gezondheidszorg in Nederland en het denken hierover nog aan het begin staat, willen de organisatoren een uitnodigende open ruimte creëren voor uitwisseling, waarin denken en begrijpen groeien in een gezamenlijke dialoog over hoe mindfulness en compassie een inspirerende en effectieve rol kunnen spelen in medisch leiderschap in Nederland.

Opzet

Keynote spreker van deze conferentie is prof. dr. Michael West, die zijn visie op compassievol leiderschap voor florerende organisaties zal geven, gebaseerd op zijn rijke onderzoekservaring op het gebied van teamwerk en zijn inspirerende rol in het ontwikkelen van compassionate leadership binnen de Britse NHS.

Zijn inbreng zal gecomplementeerd worden vanuit het perspectief van de Nederlandse zorg door: Annette van Kuijk, lid van de commissie MS2025 van de Federatie Medisch Specialisten die het visiedocument opstelde, Carina Hilders, bijzonder hoogleraar medisch management en leiderschap aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) en door Anne Speckens, hoogleraar psychiatrie aan de Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness en onderzoeker naar het effect van mindfulness-based programs, Steven Chamuleau, cardioloog en hoogleraar aan het UMC en Wibo Koole, directeur van het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam en auteur op het gebied van mindful en compassievol leiderschap in organisaties. Sander de Hosson, longarts en medisch blogger en Jules Schagen van Leeuwen, gynaecoloog en opleider verzorgen gesproken columns.

Dagvoorzitter en gespreksleider zal zijn Barbara Doeleman-van Veldhoven: zij is in Nederland een pionier en expert op het gebied toepassing van mindfulness- en compassietrainingen in zorg en organisatie vanuit haar bedrijf BFC Mindfulness & Compassie.

Werkwijze: informatie-uitwisseling en dialoog

Het idee voor de vorm achter deze invitational conference is de deelnemers veel met elkaar in gesprek te laten zijn en informatie uit te wisselen om het gezamenlijke denken te bevorderen rondom dit belangrijke thema. Om deelnemers zo vrijuit mogelijk te kunnen laten spreken zullen we de Chatham House rules volgen. Er wordt wel een samenvatting van de bijeenkomst gepubliceerd, maar daarin zal geen referentie worden gegeven naar individuele herleidbare uitspraken. De werkvormen zullen zowel informatieoverdracht als gefaciliteerde groepsdialogen omvatten.

Organisatie

Onze partners bij het organiseren van deze conferentie zijn:

BFC Mindfulness & Compassie


Academie voor Medisch Specialisten

Voor wie

Gezien de opzet en het doel van deze conferentie om een diepgaande dialoog te voeren over de rol van mindfulness en compassie binnen de medische sector, zal slechts een selecte groep genodigden aanwezig zijn. Denk je dat je bij deze conferentie aanwezig zou moeten zijn óf ken je iemand uit het zorgdomein wiens aanwezigheid van belang is bij deze dialoog? Mail dan zijn/haar naam met functie en korte motivatie naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Sprekers

Michael West is Senior Fellow bij het King’s Fund, hoogleraar organisatie psychologie aan de Management School van de Universiteit van Lancaster en emeritus hoogleraar aan de Aston Universiteit. Hij is decaan van de Aston Business School geweest.

Afgestudeerd aan de Universiteit van Wales (1973) heeft hij zijn doctor graad behaald in 1977 voor zijn werk over de psychologie van meditatie. Er zijn 20 boeken door hem geschreven en geredigeerd, waaronder The Psychology of Meditation (1987); The Psychology of Work and Organizations (2010); The Psychology of Meditation: Research and Practice (2016); and Effective Teamwork (2012) waarvan de eerste editie in 12 talen is vertaald. Michael West heeft meer dan 200 artikelen gepubliceerd voor wetenschappelijke- en beoefeningspublicaties. Hij is een Fellow van het Britisch Psychological Society, de American Psychological Association (APA), de International Association of Applied Psychologists, de British Academy of Management en de Academy of Social Sciences.

De onderzoeksvelden waar West zich op richt zijn teamwerk en organisatie-innovatie en -effectiviteit, waarbij het accent ligt op intermenselijke relaties en op de organisatie van gezondheidsdiensten. Hij geeft nationaal en internationaal lezingen over de resultaten van zijn onderzoek over reflexiviteit, meditatie, mindfulness en leiderschap en zijn oplossingen voor het ontwikkelen van effectieve en innovatieve organisaties in de gezondheidszorg.

Annette van Kuijk (Federatie Medisch Specialisten) is revalidatiearts en medisch directeur van Tolbrug specialistische revalidatie, onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch. Als lid van de Commissie MS2025 heeft zij een bijdrage geleverd aan het visiedocument MS2025 van de Federatie Medisch Specialisten. Vanuit haar rol als revalidatiearts, directeur, maar ook als plaatsvervangend opleider en voorzitter van het Concilium revalidatiegeneeskunde, probeert zij de verbinding te leggen tussen deze visie en de dagelijkse zorgpraktijk. Centraal daarbij staat de vraag: Wat hebben medewerkers in de zorg, waaronder artsen, nodig om met plezier en voldoening toekomstgerichte zorg te kunnen leveren?

Gynaecoloog en directeur Medische Zaken (Reinier de Graaf) Carina Hilders is bijzonder hoogleraar Medisch management en Leiderschap bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Carina Hilders: “De medisch specialist vervult een essentiële rol in de het complexe zorgveld om het belang van de patiënt voorop te stellen. Door de complexer wordende zorg krijg de arts steeds meer taken, niet alleen medisch inhoudelijke taken, maar ook onder andere financiële, organisatorische en managementtaken. Wat functioneert het beste voor de patiënt?“ Hilders doet wetenschappelijk onderzoek en geeft onderwijs over medisch leiderschap.

Anne Speckens is hoogleraar Psychiatrie, in het bijzonder op het gebied van stemmings- en angststoornissen. Zij doet onderzoek naar mentale processen (zoals interpreteren van situaties, herinneren van dingen) die een rol spelen bij het ontstaan en/of voortduren van depressies en angst. Bij dit onderzoek combineert zij psychologische experimenten met beeldvormende technieken zoals functioneel MRI-onderzoek. Zo bekijkt ze wat er in de hersenen gebeurt als mensen zich depressief of angstig voelen en wat er verandert onder invloed van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Anne Speckens is een van Nederland’s meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van mindfulness en compassie.

Steven Chamuleau is hoogleraar en cardioloog in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en is gespecialiseerd in de regeneratieve geneeskunde voor ischemische hartziekten met behulp van stamcelonderzoek. Tevens is hij gespecialiseerd in beeldvormende technieken van het hart. Zowel vanuit zijn rol als medisch specialist en hoogleraar als vanuit zijn rol als opleider onderschrijft Chamuleau de urgentie van compassievol leiderschap in de zorg.

Sander de Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen en is gespecialiseerd in longoncologie en in palliatieve zorg. Daarnaast schrijft hij columns over ontmoetingen die hij heeft in zijn werk als longarts en die altijd in essentie draaien om humaniteit en compassie. Met zijn blog ‘Het Slotcouplet’ won hij in mei 2017 de Global Lung Cancer Award.

Jules Schagen van Leeuwen is gynaecoloog in het st. Antonius ziekenhuis (Nieuwegein/Utrecht) en opleider gynaecologie & verloskunde (Utrecht/Leuven).
Tevens is hij als opleider verbonden aan de opleiding voor Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Uit liefde voor zijn vak heeft hij altijd vele nevenfuncties bekleed. Zo heeft hij een centrale rol gespeeld bij het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid van de wetenschappelijke vereniging NVOG. Jules heeft naast zijn werkzame leven als medisch specialist en opleider in Nederland een ruime staat van dienst als arts internationale gezondheidszorg (tropenarts) en gaat jaarlijks terug naar Berekum in Ghana om daar zijn expertise in te zetten.

Barbara Doeleman-van Veldhoven heeft in april 2016 afscheid genomen van haar functie als directeur van een multidisciplinair gezondheidscentrum om zich vanuit haar organisatie BFC Mindfulness en Compassie verder in te kunnen zetten voor de integratie van mindfulness en compassie in zorg en organisatie (www.bfcmind.nl). Barbara is in Nederland een pionier en expert op het gebied van mindfulness- en compassietrainingen voor zorgprofessionals en in zorgorganisaties (onder andere in opdracht van de Academie voor Medisch Specialisten, VvAA, Netwerk Chronische Pijn, VvOCM en ErgoAcademie). Tevens heeft zij zich toegelegd op mindfulness in organisatie & leiderschap. Zij werkt hiertoe samen met het internationale bedrijf PeopleRise. Daarnaast is Barbara is bestuurlijk secretaris van de beroepsvereniging van mindfulnesstrainers in Nederland en België (VMBN). Haar achtergrond maakt dat zij een brug kan slaan tussen organisatiedynamiek, zorg, mindfulness & compassie en wetenschappelijke toepassingen van mindfulness-based programs.

Wibo Koole is directeur van het Centrum voor Mindfulness. Zijn grote interesse is het versterken en integreren van mindfulness in organisaties en leiderschap. En in zijn eigen werk heeft hij ervaren hoeveel waarde mindfulness voor leiderschap kan hebben. Hij bouwt daarbij voort op zijn brede ervaring als manager en directeur, waarbij hij teams heeft geleid die vanuit visie ambitieuze doelen realiseerden en daarbij tegelijk een vruchtbare persoonlijke groei doormaakten.

Wibo is grondlegger van CvM's veelgeprezen leiderschapsprogramma Veerkracht in management, mindful leiderschap in tien weken. Hij is auteur van de bestseller Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisaties, het eerste boek dat een kader aanbiedt voor mindful leiderschap en teamwerk. Daarnaast schreef hij Mindful Werken. In 8 stappen je werkdruk de baas, het populaire werkboek voor mindfulnesstraining in organisaties. Naast het geven van op mindfulness gebaseerde leiderschapsprogramma's is Wibo actief als management consultant en leiderschapsexpert voor innovatie in complexe systemen.

Zijn werk richt zich op strategie en innovatie, verandermanagement en leiderschapsontwikkeling in een brede range van organisaties, zowel corporate als sociaal. Zijn uiteenlopende klantenkring bestaat onder andere uit: de gemeente Amsterdam en andere lokale overheden, het ministerie van landbouw in Ethiopië, internationale ngo's als Oxfam en Synergos, maar ook uit multinationals als KLM en ING.

Hij studeerde cum laude af als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam en volgde het Advanced Management Program aan de Wharton Business School (University of Pennsylvania, Philadelphia). Hij is een gecertificeerd mindfulnesstrainer, transformationeel coach en lid van de Global Practitioner Group van het Presencing Institute (MIT, Boston). Eerder werkte hij als universitair docent en vervulde hij voorzitterschappen van besturen en raden van toezicht. Wibo oefent zich in diverse contemplatieve tradities en is in het bijzonder geïnteresseerd in de nieuwe wetenschappelijk inzichten rondom mindfulness en zijn toepassingen.