chevron-rightcloseVergrootglas search
Trainers

Wibo Koole, Kiki Vreeling en gastdocenten

Startdatum

19 september 2018

Prijs

Programma: € 3.750,- ex. btw.
Accommodaties: €1500,- ex. btw (richtprijs).


Locatie

Centrum voor Mindfulness en op locatie in het land

Kennismakingsgesprek

Na aanmelding neemt de trainer contact op voor een kennismakingsgesprek

 

Meer informatie

We helpen je graag verder met je vragen via ons contactformulier of telefonisch: 0622705153 (Wibo Koole).

Alle data op een rij Aanmelden

September 2018 - juli 2019

Data: 19 en 20 september 2018, 18 oktober, 29 november, 17 januari 2019, 14 februari, 29, 30 en 31 maart (driedaagse retraite), 25 april, 23 mei, 20 juni, 10 en 11 juli
Tijden: 9:30 - 17:00

Werken en inspireren vanuit authentieke kracht

Van leiders in organisaties wordt meer verwacht dan louter goed managen van de organisatie. Ze zijn de spil in het onderhouden van relaties binnen de organisatie en met de mensen daarbuiten. Zij inspireren, staan voor de gemeenschappelijke visie en dragen die uit. Zij brengen mensen op één lijn, met hoofd, hart en handen. Steeds opnieuw visie en realiteit met elkaar verbinden ervaren leiders regelmatig als een forse uitdaging. Hoe bewaar je de balans tussen inspireren en realiseren, tussen koers vasthouden en innoveren, tussen privé en werk? En hoe kun je vanuit mindfulness effectiever je rol als leider in jouw omgeving spelen? Het programma Leiderschap: kracht door aandacht biedt een antwoord op die uitdaging.

Aandacht: je belangrijkste kapitaal

Mindfulness, het bewust benutten van je aandacht, is een essentiële kwaliteit van leiderschap. Dit programma is erop gericht om die kwaliteit te verdiepen en je persoonlijke kracht actief en bewust in je omgeving in te zetten. We trainen om in je rol aandachtig, creatief en vanuit tegenwoordigheid van geest te werken. Je groeit in het doorzien van ineffectieve routines en je leert je los te maken van rusteloos denken. Zo creëer je mentale ruimte voor jezelf en in je omgang met collega’s en familie. Ruimte die je kunt inzetten om te inspireren, om het vermogen tot visie en focus te versterken en in je organisatie voorwaarden voor groei en leiderschap van anderen te scheppen.

Wat ontwikkel en verdiep je?

Het programma beoogt ontwikkeling en verdieping op drie gebieden: je persoonlijke vaardigheden, mindfulness in je rol als leider, en de manier waarop je daarmee als leider invloed uitoefent op je omgeving.

Je leiderschapsrol actief en bewust inzetten

 • Inspireren vanuit je persoonlijke kracht en anderen vertrouwen te schenken;
 • Vanuit dialoog en ruimte voor vernieuwing je directie- of managementteam te leiden;
 • In je organisatie voorwaarden voor groei en leiderschap van anderen te scheppen;
 • Beschikken over een netwerk van gelijkgezinde leiders.
Je leidinggevende rol anders hanteren

 • Vanuit tegenwoordigheid van geest in plaats van vanuit gewoontepatronen;
 • Vanuit creatieve openheid in plaats vanuit bestaande conditioneringen;
 • Vanuit aandachtig luisteren in plaats vanuit een automatische reactie;
 • Vanuit contact met je intuïtie in plaats van alleen vanuit het denken.
Je vermogen tot aandacht verdiepen

 • Om effectief om te gaan met stressvolle situaties;
 • Je langdurig te concentreren (en minder te piekeren);
 • Intensief het hier-en-nu te beleven en hier meer van te genieten;
 • Balans en veerkracht te behouden in je persoonlijke en professionele leven.

Programma

Het leiderschapsprogramma Leiderschap: kracht door aandacht beslaat een periode van negen maanden, met maandelijkse bijeenkomsten van een dag en een driedaagse retraite in het midden. Het programma is een combinatie van het versterken van je mindfulnessvaardigheden, reflectie op je leiderschapsrol en het inzetten daarvan, met een bewuste vooruitblik op de ontwikkeling van je loopbaan als leider.

Mindfulness en leiderschap

De mindfulnessvaardigheden (aandachts- en concentratieoefeningen, bewegingsoefeningen en zit- en loopmeditatie) en de toepassing daarvan in je dagelijkse praktijk blijven we regelmatig oefenen. Het gezamenlijk onderzoeken van je ervaringen door “inquiry” (de onderzoekende, inzichtgevende dialoog) versterkt je vaardigheden en het inzicht in je mentale processen. Ook staan we opnieuw stil bij de basiswaarden van mindfulness, zoals kijken met “frisse blik” en werken vanuit “tegenwoordigheid van geest”. Dat vormt de basis je rol als manager of leider op een meer open en ontspannen manier in te vullen. Je werkt vanaf de eerste bijeenkomst aan een goede eigen praktijk van mindfulnessbeoefening en reflectie op je leiderschapsrol.

Daarnaast besteden we in het programma telkens aandacht aan je rol als leider in een organisatie: als persoon, in je team en in het grotere geheel binnen en buiten de organisatie. Stappen en houdingen (competenties) die je als leider in de organisatie gebruikt zijn onder andere: ruimte creëren in en vanuit je rol, je oordeel opschorten en met frisse blik kijken, authentieke en effectieve communicatie, de ‘mindful dialogue’: luisteren en spreken vanuit aandacht, creativiteit toelaten, vertrouwen op wat er opkomt, constructief onderhandelen, gezondheid en groei van anderen stimuleren. Zo vind je de inspiratie voor nieuwe visie om vervolgens nieuwe resultaten te kunnen bereiken. Dat trekken we ook door naar het bewust stilstaan bij de ontwikkeling van je leiderschap: waar sta je nu en waar ga je heen?

Bijeenkomsten

We beginnen met een tweedaagse bijeenkomst waarin we kennismaken met elkaar en met de thema’s van het trainingsprogramma. Daarna gaan we over naar maandelijks ritme van een hele dag. Per keer staat hierin de toepassing van en ervaring met mindfulness in de dagelijkse praktijk van het leiderschap centraal, vanuit een van de thema’s. Onderdeel van de training is een driedaagse retraite, halverwege het programma. In die retraite nemen we ook de tijd om bewust te kijken naar de toekomst van je leiderschap. Het programma wordt afgesloten met een hele dag waar we terugblikken op de reis die je als leider hebt gemaakt en vooruitkijken naar de weg die je nog zult gaan. Tussen de bijeenkomsten door vragen wij van de deelnemers om de eigen praktijk van beoefening levend te houden, een aantal opdrachten uit te voeren en ervaringen uit de dagelijkse praktijk bij te houden als reflectiemateriaal voor de bijeenkomsten met de groep.

Thema’s
In het programma komen de onderstaande thema’s aan de orde:

Dag 1 en 2. Op reis gaan en ruimte creëren (31 januari en 1 februari 2018)
Kennismaking. Waar sta je nu in je loopbaan. De rollen van de leider. “Creating a holding space” voor gezamenlijke ontwikkeling. De opzet afspraken over je oefenpraktijk, waarnemen en reflecteren.

Dag 3. Je leidersrol versterken I: eenvoud en bescheidenheid (1 maart 2018)
Je openstellen. Frisse blik. Je aandacht anders richten.

Dag 4. Je leidersrol versterken II: authentieke communicatie (29 maart 2018)
Vier niveaus van luisteren en spreken. Lastige gesprekken. Aanvoelen wat er zich aandient.

Dag 5. Mentale fitheid en fysieke gezondheid: zelfcompassie (26 april 2018)
Hoe voorkom je het ‘sacrifice syndrome’. Hoe ga je om met ‘self-esteem en de ‘innerlijke criticus’.

Dag 6-8. Contact met de bron (driedaagse retraite, 17-19 mei 2018)
Contact met de stilte, inspiratie, genererend luisteren. De toekomst van je leiderschap.

Dag 9. De leider in zijn context I: vertrouwen op wat er opkomt (28 juni 2018)
Creativiteit toelaten, eindeloos veel ideeën; uitproberen, laten uitkristalliseren. Het geheel onder ogen zien. Synchroniseren. De dialoog aangaan.

Dag 10. De leider in zijn context II: Een cultuur van verantwoordelijkheid creëren (30 augustus 2018)
De rol spelen en je context beïnvloeden: anderen de ruimte geven, eerlijk communiceren, constructief onderhandelen, onberispelijke coördinatie. Gezondheid en groei van anderen stimuleren.

Dag 11. Taaie vraagstukken persoonlijk gemaakt (27 september 2018)
Erbij blijven, ook als het moeilijk is.

Dag 12. De reis voortzetten (1 november 2018)
Inpassen in je eigen leven en werk. Contemplatie en meditatie. Netwerkvorming.

Verankering

De opbouw van het programma is er op gericht om de basiswaarden en vaardigheden die je leert ook in je rol als leider te verankeren. Daarom kiezen we voor een programma over een langere looptijd van negen maanden. Het leerproces is daarmee ook goed in te passen in de uitdagingen van je baan. Het proces van verankeren ondersteunen we door de onderlinge uitwisseling en vorming van een netwerk en, indien gewenst, door individuele coaching.

Voor wie

Je bent lid van de raad van bestuur, directeur, senior manager, ervaren projectleider of consultant en hebt al enige jaren ervaring in die rol. Je wereld bestaat uit ingewikkelde vraagstukken en veranderingsprocessen waarbij het resultaat afhankelijk is van samenwerking tussen veel partijen. Je hebt de managementvaardigheden onder de knie. Nu wil je je persoonlijke kracht verder ontwikkelen tot natuurlijk leiderschap.

Ook heb je ervaring met mindfulnessbeoefening, door mindfulnesstraining of ervaring met zen meditatie of soortgelijke vormen van bewust omgaan met aandacht in je dagelijks leven. Je wilt mindfulness en je managementrol bij elkaar brengen en zoekt verdieping in een groep mensen met dezelfde rol, achtergrond en ervaring.

De groep bestaat uit minimaal acht en maximaal zestien deelnemers, zodat er diversiteit van achtergronden en ervaringen aanwezig is, terwijl er voldoende ruimte is voor individuele aandacht en onderlinge betrokkenheid.

Het leiderschapsprogramma Leiderschap: kracht door aandacht vraagt regelmatige oefening. Hou rekening met een tijdsinvestering in je dagelijkse praktijk, ook tussen de trainingsdagen door.

Ontmoet de trainers

 • wibo koole
  Wibo Koole

  Directeur, politicoloog, organisatieadviseur en mindfulnesstrainer

  Wibo Koole

  Wibo Koole is directeur van het Centrum voor Mindfulness. Zijn grote interesse is het versterken en integreren van mindfulness in organisaties en leiderschap. En in zijn eigen werk heeft hij ervaren hoeveel waarde mindfulness voor leiderschap kan hebben. Hij bouwt daarbij voort op zijn brede ervaring als manager en directeur, waarbij hij teams heeft geleid die vanuit visie ambitieuze doelen realiseerden en daarbij tegelijk een vruchtbare persoonlijke groei doormaakten.

  Wibo is grondlegger van CvM's veelgeprezen leiderschapsprogramma Veerkracht in management, mindful leiderschap in tien weken. Hij is auteur van de bestseller Mindful Leiderschap voor effectieve teams en organisaties, het eerste boek dat een kader aanbiedt voor mindful leiderschap en teamwerk. Daarnaast schreef hij Mindful Werken. In 8 stappen je werkdruk de baas, het populaire werkboek voor mindfulnesstraining in organisaties.
  Naast het geven van op mindfulness gebaseerde leiderschapsprogramma's is Wibo actief als management consultant en leiderschapsexpert voor innovatie in complexe systemen.

  Zijn werk richt zich op strategie en innovatie, verandermanagement en leiderschapsontwikkeling in een brede range van organisaties, zowel corporate als sociaal. Zijn uiteenlopende klantenkring bestaat onder andere uit: de gemeente Amsterdam en andere lokale overheden, het ministerie van landbouw in Ethiopië, internationale ngo's als Oxfam en Synergos, maar ook uit multinationals als KLM en ING.

  Hij studeerde cum laude af als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam en volgde het Advanced Management Program aan de Wharton Business School (University of Pennsylvania, Philadelphia). Hij is een gecertificeerd mindfulnesstrainer, transformationeel coach en lid van de Global Practitioner Group van het Presencing Institute (MIT, Boston). Eerder werkte hij als universitair docent en vervulde hij voorzitterschappen van besturen en raden van toezicht. Wibo oefent zich in diverse contemplatieve tradities en is in het bijzonder geïnteresseerd in de nieuwe wetenschappelijk inzichten rondom mindfulness en zijn toepassingen.

 • Kiki Vreeling
  Kiki Vreeling

  Organisatieadviseur en mindfulnesstrainer

  Kiki Vreeling

  Kiki Vreeling is een ervaren trainer op het gebied van persoonlijk leiderschap en mindfulness met een Master in Bedrijfskunde en een Postacademische Opleiding in Mindfulness. Ze heeft meerjarige ervaring in consulting en training.

  Verrast door het feit dat focus, mindfulness en het cognitieve model geen fundamenteel onderdeel zijn van leiderschaps- of business education, ontwierp Kiki haar eigen programma voor Persoonlijk Mindful Leiderschap waarin ze haar kennis van bedrijfskunde en mindfulness combineerde.

  Ze wordt gevraagd om haar programma te geven in leiderschapsprogramma’s van organisaties en business schools. Haar klanten zijn onder meer de Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management Executive Education, OVG Real Estate, Denso Automotive en Essent.

  Ze combineert die twee interesses niet alleen in het werk maar ook in onderzoek. Als PhD-student doet ze onderzoek naar de effecten van mindfulness op leiderschap bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, samen met de EUR.

  De programma’s die Kiki geeft brengen leiderschap naar boven dat buiten de gebaande paden treedt. Haar thema’s worden gesteund door wetenschappelijk bewijs en Kiki is een krachtig voorstander van mindfulness beoefening in bedrijfsomgevingen.